Dynasty tietopalvelu Haku RSS Mynämäen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.mynamaki.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.mynamaki.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.06.2021 klo 17:00 - 19:05 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
179   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
180   Pöytäkirjantarkastajien valinta
181   Lupa rakenteilla olevan teollisuustontin myyntiin
182 Juvansuon alueelle sijoittuvan Kolsa-Juvansuon tuulivoimahankkeen yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen ja vireilletulosta tiedottaminen
183   Hallintosäännön päivittäminen, apulaisrehtorin päätösvalta
184   Sote-uudistuksen valmistelun aloittaminen Varsinais-Suomessa
185   Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2021 talousarvion toteuma tammi-huhtikuulta
186   Perusturvakuntayhtymä Akselin vuosineuvottelut jäsenkuntien kanssa ja talousarvion 2022 valmistelu
187   Lausunto Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille 2022-2024
188   Kunnanvaltuuston kokouksen 22.6.2021 päätösten täytäntöönpano
189   Uusien luottamushenkilöiden koulutukset
190   Kunnallisten ilmoitusten tiedoksi saattaminen 2021-2025
191   Kunnanvaltuuston kokousten pöytäkirjanpitäjän määrääminen 2021-2025
192   Kunnanvaltuuston vaalilautakunnan valitseminen toimikaudeksi 2021-2025
193   Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen toimikaudeksi 2021-2023
194   Kunnanhallituksen valitseminen
195   Tarkastuslautakunnan valitseminen toimikaudeksi 2021-2025
196   Keskusvaalilautakunnan valitseminen toimikaudeksi 2021-2025
197   Kasvatus- ja sivistyslautakunnan valitseminen toimikaudeksi 2021-2025
198   Teknisen lautakunnan valitseminen toimikaudeksi 2021-2025
199 Kunnan edustajien valitseminen kuntayhtymiin ja yhteislautakuntiin toimikaudeksi 2021-2025
200   Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valitseminen toimikaudeksi 2021-2025
201 Käräjäoikeuden lautamiesten valitseminen toimikaudeksi 2021-2025
202   Lounais-Suomen poliisin neuvottelukunnan jäsenen ja varajäsenen valitseminen toimikaudeksi 2021-2025
203   Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouksista ilmoittaminen
204   Kunnanvaltuuston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
205   Kunnanvaltuuston pöytäkirjanotteiden ja asiakirjajäljennösten allekirjoittaminen ja oikeaksi todistaminen
206   Lautakuntien päätösten ja viranhaltijapäätösten otto-oikeus
207   Konserni- ja yhteistyöasiat
208   Ilmoitusasiat
209   Neuvottelu vuosien 2019 ja 2020 konsernitilinpäätöksen kirjauksista
210   Muut esille tulevat asiat

Osallistuja Tehtävä
Myllymäki Pekka puheenjohtaja
Vanhanen Juha 1. varapuheenjohtaja
Varjonen Petri 2. varapuheenjohtaja
Tamminen Ari 3. varapuheenjohtaja
Huuskonen Petteri jäsen
Hyrsky-Heikkilä Anna-Liisa jäsen
Kantonen Sari jäsen
Kontu Aappo jäsen
Laitinen Taina jäsen
Toivonen Tuula jäsen
Vira Anu jäsen
Syren Jouni kv:n 2. vpj
Lehtonen Aarne kv:n 3. vpj
Österberg Seija esittelijä
Kärkkäinen Marja pöytäkirjanpitäjä
Eura Vesa-Matti tekninen johtaja

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja on 1.7.2021 alkaen nähtävillä kunnan verkkosivulla www.mynamaki.fi/esityslistat-ja-poytakirjat.